Iako je velika pažnja i pozornost posvećena pripremi i obradi informacija objavljenih 
na ovoj internet stranici, AMFORA d.o.o. ne jamči točnost istih.

AMFORA d.o.o., njegov vlasnik i zaposlenici nisu odgovorni za bilo kakve greške ili propuste,
i ne mogu biti terećeni za iste, te ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za financijski ili bilo kakav gubitak ili štetu koji po toj osnovi mogu nastati, te ih se za navedeno ne može teretiti.

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

MBS: 130016907

OIB: 41247800894

TVRTKA/NAZIV:
AMFORA d.o.o. za ugostiteljstvo i uputnička agencija

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:
AMFORA d.o.o.

SJEDIŠTE:
Poreč, Obala M.Tita 23

HYPO ALPE ADRIA BANK D.D., SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB
IBAN: HR6025000091101252978, SWIFT: HAABHR22
VENETO BANKA D.D., DRAŠKOVIĆEVA 58, ZAGREB
IBAN: HR1123810091159000424, SWIFT: CCBZHR2X

PREDMET POSLOVANJA – dio DJELATNOSTI iz registracije tvrtke:
- Pripremanje hrane i pića i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluge smještaja
- Poslovanje nekretninama
- Kupnja i prodaja robe i posredovanje u prometu robe i usluga na domaćem i stranom tržištu
- Pružanje usluga putničke agencije
- Organiziranje, prodaja i provođenje turističkih paket aranžmana
- Prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga
- Posredovanje u pružanju usluga putovanja i boravka i obavljanja drugih za njih vezanih usluga
- Organiziranje, prodaja i provođenje izletničkih programa
- Prihvat i prijevoz putnika (transferi)
- Prodaja i posredovanje u prodaji karata ili rezervaciji mjesta za sva prijevozna sredstva
- Rezervacija smještaja i drugih usluga u ugostiteljskim objektima
- Zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija
- Davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala
- Agencijsko – pomorske usluge za prihvat i opremu turističkih plovnih objekata u zemlji inozemstvu
- Posredovanje u pribavljanu putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, te isprava za lov, ribolov, ronjenje te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turizma
- Organiziranje i posredovanje u prodaji usluga nautičkog, seljačkog, zdravstvenog, kongresnog, sportskog, lovnog i drugih oblika turizma
- Organiziranje službe turističkih pratitelja, službe asistencije ( u dolasku i odlasku iz mjesta turističke destinacije), rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl. )
- Posredovanje u osiguravanju putnika i prtljage
- Iznajmljivanje i posredovanju u iznajmljivanju vozila (rent-a-car) i plovnih objekata
- Čuvanje i održavanje plovnih objekata, usluge skipera i dr.

ČLANOVI DRUŠTVA/ OSNIVAČI:
Nikola Bijelić
rođ. 11.11.1967. godine
o.i. 102809415 MUP Poreč
OIB: 55268913156
- Jedini osnivač

ČLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORI:
Nikola Bijelić
Poreč, Decumanus 17
- Član uprave
- Zastupa samostalno i pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL:
- 1.553.600,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
- Društvo sa ograničenom odgovornošću
Temeljni akt:
- Izjava o osnivanju društva sastavljena je dana 9. Svibnja 2007. godine

Upise u glavnu knjigu provodili su:
- RBU Tt: RBU Tt – 07/10000 – 2
- Datum: 25.05.2007
- Naziv suda: Trgovački sud u Pazinu